Ofițer tehnic granturi in București

CONTEXT: Proiectul: SAVE cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul CERV-2023-DAFNEScopul proiectului: Sprijinirea, împuternicirea și dezvoltarea capacității durabile a ONG-urilor mici, locale, active în domeniul protecției copilului în România, pentru a preveni, raporta, referi și răspunde mai bine la violența împotriva copiilor, inclusiv violența bazată pe gen, în cadrul unui ecosistem școlar, promovând cooperarea integrată între copii, părinți, profesori și experți din ONG-urile și instituțiile publice relevante, în conformitate cu legislația și valorile UE pentru protecția copilului.Obiectiv specific: Creșterea capacității financiare a ONG-urilor mici, locale din România pentru organizarea de intervenții în ecosistemele școlare pentru prevenirea, detectarea, raportarea, referirea și răspunsul la violența împotriva copiilor, prin organizarea unui apel național de propuneri de proiecte în vederea finanțării acestora.Condiții de Studii: Studii superioare + alte studii/formari în domenii relevanteExperiență specifică: Minim 3 ani experiență în implementarea proiectelor.Minim 3 ani experiență în sectorul ONG.Norma: 4 ore/ziRESPONSABILITĂŢI MAJORE: CONTRIBUIE LA DESIGN-UL APELULUI DE PROIECTE ȘI ACȚIONEAZĂ CA HELPDESK – Elaborează listă de verificare a condițiilor și documentelor tehnice și juridice ale ONG-urilor participante la selecție. Elaborează lista de activități eligibile și neeligibile generale și pe tipuri de granturi. Dezvoltă proceduri și instrumente de evaluare pentru granturi. Dezvoltă grila de evaluare a proiectelor pe componenta tehnică. Dezvoltă anexe tehnice, de identitate vizuală și de achiziții la contractele de grant împreună cu instrumentele aferente.DEZVOLTARE PACHET APEL DE PROIECTE – Dezvoltă împreună cu echipa documentele apelului: anunț, ghidul solicitantului (etape, activități eligibile/ neeligibile, grup țintă, rezultate, indicatori etc.), formular proiect (forma simplificată și finală), contract de grant și anexe, instrumente de contractare. Organizează 3 sesiuni de prezentare apel și serviciul de helpdesk.EVALUEAZĂ PROIECTE ȘI FACE RECOMANDĂRI – Evaluează proiectele depuse în cadrul apelului, atât în faza de preselecție cât și în faza de selecție finală. Aplică grile de evaluare și face recomandări de îmbunătățire a proiectelor. Ierarhizează aplicațiile și elaborează rapoarte de evaluare pentru validare. Răspunde la contestații.DEZVOLTĂ INSTRUMENTE DE MONITORIZARE PROIECTE – Dezvoltă instrumente de monitorizare a proiectelor pe componente legate de grup țintă, indicatori, rezultate, achiziții, resurse materiale și umane (fișe de monitorizare și formulare de raportare periodică).ORGANIZEAZĂ INSTRUIRI TEHNICE CU ONG-URI – Organizează întâlniri inițiale și periodice cu ONG-urile în vederea explicării și detalierii modului de utilizare a instrumentelor de implementare și raportare. Oferă sprijin ONG-urilor în corecta utilizare a instrumentelor de implementare și raportare.MONITORIZEAZĂ IMPLEMENTAREA PROIECTELOR – Implementează proceduri de verificare și control, precum și proceduri de raportare intermediară și finală. Organizează și implementează sisteme de comunicare, centralizare și organizare documente online în sistem file sharing cu ONG-urile, în vederea monitorizării continue.Face vizite în teren la ONG-urile finanțate și verifică stadiul implementării proiectelor, inclusiv recomandări.VERIFICĂ ȘI APROBĂ RAPOARTE INTERMEDIARE ȘI FINALE DE PROGRES – Solicită rapoarte tehnice de progres și finale, împreună cu documente justificative aferente. Verifică și cere clarificări. Face recomandări de ameliorare a modului de implementare a activităților.COLECTEZĂ ȘI ORGANIZEAZĂ DATE DESPRE IMPLEMENTAREA PROIECTELOR – Centralizează informații privind implementarea tehnică a proiectelor sprijinite. Realizează analize privind realizarea indicatorilor, rezultatelor și atingerea grupului țintă, și face recomandări ONG-urilor pentru asigurarea realizării tuturor standardelor și țintelor cantitative și calitative.ELABORARE RAPOARTE TEHNICE CENTRALIZATE – Centralizează informații privind implementarea tehnică a proiectelor sprijinite. Realizează analize privind realizarea obiectivelor, indicatorilor, rezultatelor și atingerea grupului țintă, și face recomandări ONG-urilor pentru asigurarea atingerii tuturor țintelor.MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI LUAREA DECIZIILOR – Face analiza de riscuri la nivel tehnic (indicatori, rezultate, grup țintă). Avizează modificări contractuale (notificări, acte adiționale ca impact tehnic) pentru granturile acordate. Stabilește măsuri și mecanisme de verificare și control direct sau prin ceilalți experți.Respectă normele de protecție a muncii, a securității și sănătății în muncă. Respectă valorile și misiunea Fundației World Vision România. Beneficii:Norma de lucru: Part timeLocalizare: unul din birourile WVRomania (cu prezență fizică la birou, dar există și zile remote)Salarizare: motivantă, însoțită și de alte beneficii, posibilitate de evoluție în carierăPersoanele interesate de acest post sunt rugate sa trimita aplicatiile pana in data de 28 ianuarie 2024, inclusiv.

Expirat 16.02.2024

Locuri de munca la World Vision pe GoodJobs, platforma de cautare joburi

World Vision

GoodJobs te ajută să-ți găsești locul de muncă potrivit în orașul tău. Dacă poziția de Ofițer tehnic granturi nu este potrivită pentru tine, poți căuta locuri de muncă in București în Agent suport tehnic dând un click aici. ✔

Job-uri similare

ro flag
en flag

English

ro flag

Romana

Copyright 2015-2024 - GoodJobs.ro - Toate drepturile rezervate